PJ ROGGEBAND

Publicist en kunstenaar PJ Roggeband ontwikkelt prikkelende concepten over de rol van groen en groenbeheer in de openbare ruimte. Met uitdagende interventies en confronterende projecten zet hij omstreden zaken op de kaart.

Naast groendenker, verkondiger van de Uitlaattuin en tuinfantast is hij verder onder meer serietekenaar, maskermaker,  voorman van het beruchte Elfletterig Genootschap, curator van openbarende kunstprojecten en initiator van bijzondere expedities zoals de ‘Dwaalsafari‘.

Natuur is een terugkerend thema binnen zijn werk.

meer projecten rond GROEN & KUNST

MASKARADADA – gemaakt van bladeren van de stranddruif, tijdens verblijf als artist in residence bij Ateliers ’89 op Aruba.

Sinds 2017 is PJ Roggeband als onderzoeker verbonden aan LAPS (Lectoraat Art & Public Space) het wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte van de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.