UITLAATTUIN

Bestaat er zoiets als draagbaar groen? Welke rol kan mobiele natuur spelen in de stedelijke omgeving? De ‘Uitlaattuin’ biedt uitkomst! Stel, je wilt er als stadsbewoner even uit. Je stapt in je draagbare tuin, doet de schouderbanden om en daar ga je: met je neus tussen de planten en grassen flanerend door de drukke stad.

OMSLUITTUIN als paradijs op aarde

Het begint allemaal met een bijdrage aan de tentoonstelling ‘Hortus Conclusus’ in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden. In samenspraak met beeldhouwer / hovenier Hans van Lunteren maak ik de ‘OMSLUITTUIN’. Het perspectief binnen deze draagbare tuin is omgedraaid; het is de natuur die de mens ommuurt en afschermt. Het motief van de omsloten tuin refereert aan de Tuin van Eden oftewel het Aardse Paradijs waar de mens leefde in harmonie met de natuur. De benadering van het paradijs als iets kleins en persoonlijks schept natuurlijk interessante mogelijkheden.

De mens vernietigt de natuur, de mens beschermt de natuur. Met dit gegeven hebben de kunstenaars gespeeld. Ze hebben het perspectief omgedraaid. Bij hun wordt de mens omsloten door een draagbare tuin; de Homo Hortus Conclusus.

Geregeld gaat de vierkante metertuin naar buiten, de natuur in, om de schouders van de mens. De uitgelaten tuin.  Latere versies van de ‘OMSLUITTUIN’ zijn specifiek ontwikkeld voor het thema van een tentoonstelling of spelen in op de actualiteit.

Als ik tussen het afval bij een basisschool naast een houten bakje bestemd voor krijtjes en bordenwissers ook een gedeelte van een schoffel met het opvallende handvat ontwaar, is een handzamere vorm van de ‘UITLAATTUIN’ geboren.

De ‘UITLAATTUIN’ kent een rijkdom aan mogelijkheden. Je kunt het vullen met allerhande kruiden, groenten of planten. Je kunt natuurlijk een statement afleveren door je verplaatsbare tuin in te zetten voor bedreigde bijen en vlinders. Maar je kunt van je tuin bijvoorbeeld ook een mobiel weerstation maken door de toepassing van guichelheil. Omdat de bloemen van deze plant snel sluiten als er slecht weer op komst is wordt guichelheil namelijk ook wel als (armeluis)barometer gebruikt.

meer VOORBEELDEN & PROTOTYPES